co w trawie piszczy?
STRONA GŁÓWNA | O KONKURSIE | REGULAMIN | DO POBRANIA | MATERIAŁY | PRACE KONKURSOWE | FAQ | LINKI | O ŹRÓDŁACH

 

„DRUGIE DNO H2O…czyli woda w moim mieście”
Tematyką konkursu są miejskie ekosystemy wodne i wodo-zależne, takie jak małe rzeki, jeziora, starorzecza, stawy, mokradła, w tym łęgi i olsy.

Uczestnicy - konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych (klasy IV-VI), gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Uczestnikiem konkursu jest zespół liczący nie więcej niż 5 osób pod opieką nauczyciela. Z jednej placówki w konkursie udział może wziąć dowolna liczba zespołów.

Przedmiotem konkursu jest wykonanie reportażu z elementami fotoreportażu, przedstawiającego stan tych ekosystemów. Prace konkursowe powinny dotyczyć jednego z trzech wymienionych niżej modułów tematycznych:
  • Woda w mieście (stan ekosystemów wodnych jako wynik presji miasta i człowieka),
  • Woda a przyroda (przyrodnicze funkcje miejskich ekosystemów wodnych),
  • Woda a człowiek (ekosystemy wodne i ich znaczenie dla lokalnych społeczności).
Wymagania dotyczące prac konkursowych:
Reportaż powinien być wykonany w dowolnej formie elektronicznej, umożliwiającej jego umieszczenie na stronie internetowej konkursu, tj. np. dokumentu tekstowego, prezentacji multimedialnej, filmu innej dowolnej (za zgodą autorów wszystkie nadesłane prace, wraz z fotografiami, zostaną opublikowane na stronie internetowej konkursu). Część tekstowa reportażu powinna liczyć co najmniej 3 strony A-4, w części graficznej powinno znaleźć się minimum 5 fotografii (nie więcej niż 10).
Warunkiem dopuszczenia reportażu do finału konkursu jest jego zaprezentowanie na forum szkolnym lub lokalnym przez zespół realizujący.

Celem konkursu jest uwrażliwienie dzieci i młodzieży na problematykę ochrony i degradacji miejskich zasobów wodnych oraz ich znaczenie przyrodnicze i społeczne, podniesienie świadomości społecznej w tym zakresie, jak również kształtowanie proekologicznych postaw w aspekcie korzystania z wód i ich ochrony.

Ocena i nagrody: Prace zostaną ocenione przez 5-osobowe jury, w skład którego wejdzie specjalista ds. ekosystemów wodnych, specjalista ds. ochrony przyrody, fotograf przyrody, przedstawiciel ODE „Źródła” oraz koordynator projektu.
Spośród nadesłanych prac nagrodzonych zostanie 10, w tym 3 nagrody – I, II i III miejsce w każdej kategorii wiekowej (szkoła podstawowa, gimnazjalna i ponadgimnazjalna) oraz nagroda GRAND PRIX. Nagrody rzeczowe o łącznej wartości 42800 zł to m.in. wysokiej klasy sprzęt fotograficzny oraz kilkudniowa wycieczka do miejsc związanych ze szczególnie cennymi ekosystemami wodnymi, obejmująca intensywny program przyrodniczy. Prace nagrodzone zostaną także wydane w formie broszury - publikacji pokonkursowej.

Harmonogram konkursu:
  • termin nadsyłania zgłoszeń do konkursu: 01.03.2010
  • termin nadsyłania prac konkursowych: 15.05.2010
  • ogłoszenie wyników konkursu: 01.06.2010
Organizatorem konkursu jest Ośrodek Działań Ekologicznych „Źródła” Filia w Warszawie,
al. Stanów Zjednoczonych 53 lok. 306, 04-028 Warszawa.
Koordynator projektu: Anna Sikora, tel. kom. 504 212 994, e-mail anna.sikora@zrodla.org.pl.

Pobierz informacje o konkursie w pliku pdf pobierz

 
 
.
 
DRUGIE DNO H20

logo konkursu

Witamy na archiwalnej stronie konkursu ”DRUGIE DNO H2O… czyli woda w moim mieście”, którego tematyką były miejskie ekosystemy wodne i wodo-zależne, takie jak małe rzeki, jeziora, starorzecza, stawy, mokradła, w tym łęgi i olsy. Był on skierowany do dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych (klas IV – VI), gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych z całej Polski. Zadaniem konkursowym było wykonanie reportażu z elementami fotoreportażu.

 

logo źródła

Ośrodek Działań Ekologicznych „Źródła”
ul. Zielona 27, 90-602 Łódź
tel. 42 632 81 18, kom. 507 575 535
e-mail: office@zrodla.org
www.zrodla.org
logo NFOSiGW
Projekt dofinansowany był ze środków
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej
Konkurs został objęty
honorowym patronatem:Ministerstwo Środowiska

Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Środowiska
Głównego Konserwatora Przyrody
Pana Janusza Zaleskiego


Prezydent m.st. Warszawy
Prezydenta m.st. Warszawy
Pani Hanny Gronkiewicz-Waltz


Mazowiecki Kurator Oświaty

Mazowieckiego Kuratora Oświaty
Pana Karola Semika


Bezpłatny program do rozliczenia podatku
za rok 2023 jest już dostępny do pobrania ze strony opp.zrodla.org


Uwaga! Ta strona używa cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Autorką zdjęcia użytego w winiecie jest Julia Dobrzańska